بررسی لباس مادر و دختربررسی لباس مادر و دختر

آیا ،ی گفته من و مامان مد هستیم؟ یک چیز در مورد من، من مطمئن خواهم شد که من و دخترانم یک لباس بپوشیم. لااقل تا زم، که از آن حالشان به هم بخورد، که من در قلبم به آن اعتقاد دارم، آن زمان به سرعت نزدیک می شود. هر بار که با هم ع، می گیریم، فراموش می کنم که جلب توجه آنها چقدر سخت است،…

پست چک لباس مادر و دختر اولین بار در Chimere Nicole ظاهر شد.


منبع: http://chimerenicole.com/mother-and-daughter-outfit-check/